Tỉnh Tiền Giang: Nhiều NCT làm kinh tế giỏi góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương

Ngày đăng: 19/09/2018

Phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” trên lĩnh vực NCT làm kinh tế giỏi ở tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng, tạo động lực khích lệ NCT hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng; góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương và phát huy nội lực của từng hộ NCT, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập; góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, uy tín của Hội ngày càng nâng lên, là tổ chức đáng tin cậy của Đảng và chính quyền.

Trong đó giá trị sản xuất khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng trong năm 2017 tăng 18,2% (năm 2016 tăng 17,7%), trong đó ngành công nghiệp tăng 19% (cùng kì tăng 18,6%). Giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 17, 4% so với năm 2016, trong đó công nghiệp tăng 18,4% là ngành có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các ngành kinh tế, ngành xây dựng tăng trưởng khá, tăng 9,6% so năm với 2016. Trên lĩnh vực này có 26 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi cấp tỉnh (may mặc xuất khẩu 1, công nghiệp chế biến 14, xây dựng, kinh doanh vật liệu xây dựng 11 và sản xuất tiểu thủ công nghiệp 2).

 

Nhiều gương điển hình được tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế
giỏi tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2017


Tiêu biểu trên lĩnh vực công nghiệp có ông Nguyễn Tấn Thanh, 63 tuổi đảng viên, hội viên Hội Cựu chiến binh, Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Hoan Vinh chuyên may mặc xuất khẩu, sang thị trường Mỹ và các nước  châu Âu, với doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Giải  quyết việc làm cho trên 1.000 lao động tại địa phương.        
Ngoài ra Công ty làm công tác từ thiện xã hội 500 triệu đồng trên địa bàn tỉnh; góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng  quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp.

Bài, ảnh: Thạch Bình
Tin liên quan