Tỉnh Tây Ninh: Điểm sáng nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 19/02/2020

Thực hiện Quyết định 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội NCT tỉnh Tây Ninh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2201/KH-UBND ngày 21/8/2017 nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN).

Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Tây Ninh

  

Đến tháng 10/2019, toàn tỉnh thành lập 81 CLB với 3.566 thành viên, vượt gần gấp đôi chỉ tiêu so với kế hoạch; trong đó, huyện Tân Châu 22 CLB, Gò Dầu 19 CLB, Dương Minh Châu 12 CLB, Hòa Thành 11 CLB. Dự kiến, tháng 8/2020 toàn tỉnh sẽ có 30 CLB ra mắt đi vào hoạt động. Vốn quỹ tăng thu nhập CLB lấy từ nguồn vận động xã hội hóa và một phần trích Quỹ Hội; đến nay đã có gần 3 tỉ đồng, 38 con bò cái sinh sản, 6 bê con. CLB có vốn quỹ cao nhất đạt 105 triệu đồng, thấp nhất 20 triệu đồng. Tiền vốn cho 618 thành viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập cải thiện đời sống. Hội NCT tỉnh phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn cho 370 người là cán bộ Hội và thành viên Ban Chủ nhiệm.

Nhiều NCT tỉnh Tây Ninh được khen thưởng

  

Có được kết quả trên, Hội NCT các cấp nhiệt tình hưởng ứng, phong trào lan tỏa nhanh; cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thấy hiệu quả của chương trình nên đã tập trung chỉ đạo, xem mô hình CLB là địa chỉ tin cậy để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, là nòng cốt xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo, v.v. Nhiều CLB hoạt động chất lượng, thu hút ngày càng đông thành viên tham gia. Hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thành viên CLB còn được hưởng lợi từ việc quan tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng, được tiếp cận thông tin, trợ giúp pháp lí, nâng cao đời sống tinh thần thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí…

 
Tin, ảnh: Thanh Hà