Tỉnh Sơn La: UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng: 25/04/2017

Vừa qua, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 4/4/2017 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020 với các chỉ tiêu:

- Giai đoạn 2016- 2017: Xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 10 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở ít nhất 3 huyện, thành phố

- Giai đoạn 2018-2020: Xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 20 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở ít nhất 8 huyện, thành phố.

 

Buổi tập dưỡng sinh của các thành viên Câu lạc bộ (Ảnh: minh họa)


Nguồn kinh phí thực hiện Đề án dự kiến xấp xỉ 3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Nguồn ngân sách phân bổ chi tiết cho các hoạt động: Tập huấn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau về thành lập và quản lý Câu lạc bộ; hỗ trợ quỹ tăng thu nhập tại Câu lạc bộ; hoạt động giám sát, hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ; hoạt động tuyên truyền, tổng kết Đề án....

Hội NCT tỉnh sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với Ban Công tác NCT, các sở, ban ngành, các tổ chức xã hội…trong tỉnh triển khai Đề án.

Các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập và giám sát theo hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Tin, ảnh: Lê Đăng