Tỉnh Quảng Trị: UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng: 31/03/2017

Trong những năm qua, được sự giúp đỡ của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Tổ chức hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI), sự tài trợ kinh phí của các nhà tài trợ OXFAM Hồng Kông, Quảng Trị đã thành lập được 8 CLB LTHTGN tại huyện ĐaKnông.

 

Tiết mục văn nghệ của CLB LTHTGN thôn Tân Trà, xã Hải Phúc, huyện ĐaKnông (ảnh: Vũ Đồng Hội)


Từ thành công đó, thực hiện Quyết định 1533 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN, vừa qua ngày 13/3/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch 899/KH-UBND về thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB LTHTGN giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh với các chỉ tiêu:

- Giai đoạn 2016-217: Duy trì hoạt động của 8 CLB LTHTGN ở huyện ĐaKnông; Xây dựng mới 8 CLB LTHTGN ở ít nhất 2 huyện, thị xã, thành phố (mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng 01 CLB). Mỗi CLB ít nhất 50 thành viên, trong đó có 70% người cao tuổi tham gia.

- Giai đoạn 2018-2020: Nhân rộng, xây dựng mới 27 CLB LTHTGN (mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất 3 CLB); đồng thời duy trì tốt hoạt động của 16 CLB được thành lập giai đoạn trước đó.

Mỗi CLB LTHTGN có số thành viên từ 50-70 người, trong đó 70% là NCT, 60-70% là phụ nữ, 60-70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Hội NCT tỉnh sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức xã hội trong tỉnh triển khai Đề án.

Các CLB được thành lập và giám sát theo hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam. Kinh phí thực hiện theo ngân sách nhà nước giao trong phạm vi hoạt động của Đề án, đồng thời huy động đóng góp từ các nguồn xã hội khác.

Tin, ảnh: Lê Đăng