Tỉnh Ninh Thuận: Biểu dương NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012 - 2017

Ngày đăng: 06/09/2018

Hội NCT tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT làm kinh tế giỏi giai đoạn 2012 - 2017. Ông Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố và gần 60 NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi, đại diện cho 1.161 hội viên làm kinh tế giỏi toàn tỉnh dự.

Những năm gần đây, nhận thức đầy đủ về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, chương trình khởi nghiệp quốc gia của Chính phủ, chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 10 của Đảng, NCT càng tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Phong trào xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 48.842 hội viên/53.603 NCT, trong đó 21.650 người từ 60 đến 79 còn sức khỏe tham gia lao động sản xuất, chiếm 46%. Qua khảo sát và bình chọn, có 1.161 hội viên đạt tiêu chí làm kinh tế giỏi các cấp.

 

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân xuất sắc
 

Tại Hội nghị, có 38 cá nhân tiêu biểu làm kinh tế giỏi các cấp được UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tặng Bằng khen, Giấy khen. Hội nghị cũng nhất trí cử 3 đại biểu tham dự Hội nghị Biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ III  tại Hà Nội, do Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức.

Tin, ảnh: Nguyễn Ngọc Minh
Tin liên quan