Tỉnh Nam Định: Người cao tuổi thực sự là "cây cao bóng cả"

Ngày đăng: 03/01/2017

Đồng diễn dưỡng sinh Thức vũ kinh của NCT tỉnh Nam Định. Ảnh IT

 

NCT và Hội NCT từ tỉnh đến cơ sở triển khai học tập, quán triệt và có những việc làm thiết thực đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng"; vận động cán bộ, hội viên làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa, khu dân cư "5 không", phong trào khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập, góp phần ổn định chính trị xã hội.

Nhiệm kì qua, có 69.560 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, khuyến học khuyến tài, hòa giải; hơn 430 NCT làm chủ trang trại, doanh nghiệp... làm giàu cho gia đình, đóng góp ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Thông qua các phong trào thi đua gần 4.000 Hội NCT cơ sở, chi hội thôn, xóm, tổ dân phố và 150.200 NCT đạt danh hiệu "Tuổi cao - Gương sáng"; gần 20.000 NCT được tôn vinh làm kinh tế giỏi; 157.700 gia đình NCT đạt danh hiệu văn hóa...

Hội NCT kí kết chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phát động phong trào "NCT Nam Định chung sức cùng toàn tỉnh xây dựng nông thôn mới" và tổ chức kí giao ước thi đua giữa Hội NCT tỉnh với các huyện, thành phố. Tuyên truyền sâu rộng về chủ trương và 19 tiêu chí, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên. Hàng nghìn NCT gương mẫu đi đầu trong việc dồn điền, đổi thửa, hiến 1.650ha đất, 791.000 ngày công và 11,6 tỉ đồng làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi ở cộng đồng dân cư.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cấp Hội, hội viên tham gia bảo vệ môi trường. Hằng năm, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, hướng dẫn Hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, khai thông dòng chảy, trồng và chăm sóc 10.500 cây xanh trên các tuyến đường. Chỉ đạo điểm mô hình "NCT nêu gương sáng bảo vệ tài nguyên - môi trường", để nhân rộng trong các xã, phường, thị trấn.

Tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Hội NCT và Công an tỉnh về "Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011 - 2015" nhiều tập thể, cá nhân NCT có thành tích xuất sắc 5 năm 2011 – 2015 được biểu dương khen thưởng.

Hằng năm, rà soát, đánh giá kết quả các chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế... khẳng định những việc đã làm được, chưa làm được, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện trong những năm tiếp theo. 

Kết quả hoạt động của các cấp hội và hội viên NCT tỉnh Nam Định đã khẳng định vai trò "cây cao bóng cả" của NCT trong cộng đồng dân cư, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và làm theo./. 

Bài: Thanh Hà