Tỉnh Lai Châu: UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng: 17/04/2017

Buổi sinh hoạt văn nghệ của câu lạc bộ xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu


Vừa qua, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020 với các chỉ tiêu:

- Năm 2017: Thí điểm xây dựng 04 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại 04 huyện, thành phố: Phường Quyết Tiến của Thành phố Lai Châu; thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường; xã Mường So, huyện Phong Thổ và thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên.

-  Năm 2018: Tiếp tục duy trì 04 câu lạc bộ và xây dựng mới 07 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại 7 huyện, thành phố (trừ huyện Nậm Nhùn).

-  Năm 2019: Tiếp tục duy trì 11 câu lạc bộ và xây dựng mới 07 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại 7 huyện, thành phố (trừ huyện Sìn Hồ).

-  Năm 2020: Tiếp tục duy trì 18 câu lạc bộ và xây dựng 07 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại 7 huyện, thành phố (trừ Thành phố Lai Châu).

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án dự kiến trên 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, trong đó hỗ trợ quỹ tăng thu nhập ban đầu cho mỗi CLB ít nhất khoảng 25.000.000đ/CLB.

Mỗi Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có số thành viên từ 50 -70 người, trong đó 70% là NCT, 60-70% là phụ nữ, 60-70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Hội NCT tỉnh sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với Ban Công tác NCT, các Sở, ban ngành, các tổ chức xã hội…trong tỉnh triển khai Đề án.

Các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập và giám sát theo hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Tin, ảnh: Lê Đăng