Tỉnh Lai Châu: Triển khai thực hiện Quyết định 1533-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020

Ngày đăng: 27/06/2017

Quang cảnh Hội nghị

 

Vừa qua, Ban Công tác NCT tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt và thực hiện Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng, nhân rộng, mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.

Tham dự hội nghị có trên 30 đại biểu là các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BĐD Hội NCT của 8/8 huyện, phành phố, một số thành viên Ban Công tác NCT tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Hội NCT tỉnh, Ban Điều hành Đề án, Chủ tịch Hội NCT các xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau.

Sau khi nghe đồng chí Lê Văn Thăng, Phó ban Thường trực Ban Công tác NCT tỉnh,Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quán triệt thực hiện của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án xây dựng, nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Đồng chí Lê Xuân Phùng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh quán triệt kế hoạch của Hội NCT tỉnh về việc thực hiện Đề án và quyết định; các đại biểu đã sôi nổi thảo luận đồng thời khẳng định việc ban hành Đề án xây dựng CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017 - 2020 là đúng đắn, phù hợp với các hoạt động của NCT, nhất là việc chăm sóc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn, NCT là phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thăng giao nhiệm vụ cho Hội NCT tỉnh chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu; đến năm 2020, toàn tỉnh xây dựng 25 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, trước mắt trong năm 2017 tập trung chỉ đạo xây dựng đảm bảo chất lượng 4 CLB liên thế hệ tự giúp nhau tại cơ sở của 4 huyện, thành phố.

Tin, ảnh: Trần Quý