Tỉnh Kiên Giang: Hội NCT triển khai kế hoạch Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi

Ngày đăng: 10/04/2018

Hội NCT tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Ban Công tác NCT tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chủ yếu nhằm triển khai Kế hoạch số 39/KH-BCT ngày 15/3/2018 của Ban Công tác NCT tỉnh về việc tổ chức Hội nghị Biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ III, giai đoạn 2012 - 2017.

Ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác NCT tỉnh; ông Nguyễn Phong Tam, Chủ tịch Hội NCT tỉnh, Phó Trưởng ban Công tác NCT; gần 50 thành viên Ban Công tác NCT tỉnh; lãnh đạo UBND, Hội NCT, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã.
Hội nghị sôi nổi thảo luận 3 vấn đề chính: 1. Thời gian tổ chức hội nghị theo kế hoạch của Trung ương Hội và Ban Công tác NCT tỉnh đối với cơ sở là quá ngắn. 2. Hiện nay Hội cơ sở đang sắp xếp lại tổ chức theo tinh thần Nghị quyết của HĐND tỉnh, vì vậy tổ chức chưa ổn định nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức Hội nghị. 3. Tiêu chí làm từ thiện xã hội cũng khó đạt, vì các cuộc vận động chủ yếu là vận động các tổ chức, doanh nghiệp lớn.

 

Mô hình nuôi sò huyết ở xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang (ảnh: Mai Văn Bé Em)


Hội nghị tiếp thu các ý kiến của đại biểu để nghiên cứu chỉ đạo kịp thời, giúp các cấp huyện, xã tổ chức thành công Hội nghị. Thời gian tổ chức hội nghị biểu dương cấp xã, cấp huyện thống nhất kéo dài thêm 15 ngày so với kế hoạch (cấp xã tổ chức xong hội nghị vào ngày 15/5; cấp huyện tổ chức xong vào ngày 15/6; hội nghị cấp tỉnh tổ chức xong trước ngày 31/7, gồm 170 đại biểu dự, trong đó 150 đại biểu là NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi).
Ngày 24/4, Hội NCT xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành sẽ là xã đầu tiên của tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương NCT sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017.

La Thị Chiều
Tin liên quan