Tỉnh Hòa Bình: Tổ chức Hội nghị sơ kết định kỳ và tập huấn Ban Chủ nhiệm các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 07/11/2019

Vừa qua, Hội NCT tỉnh Hòa Bình phối hợp với Tổ chức hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI ) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết định kỳ và tập huấn cho gần 80 thành viên Ban Chủ nhiệm các CLB LTHTGN; cán bộ dự án tỉnh, Hội NCT các huyện, thành phố, cơ s.

 

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động của các CLB; chia sẻ những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình hoạt động các CLB để tìm giải pháp khắc phục. Các đại biểu thống nhất nhận thức: Sự thành công của CLB chính là yếu tố con người, các thành viên Ban Chủ nhiệm CLB cần được phân công đúng vị trí, phù hợp với năng lực, sở trường;  đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, Hội NCT quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát.

 

Các đại biểu đã được các cán bộ Dự án của Tổ chức hỗ trợ NCT Quốc tế (HAI) tại Việt Nam hướng dẫn 6 phần của buổi sinh hoạt CLB; 7 bước truyền thông, cách thảo luận hoạt động tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng trong buổi sinh hoạt CLB; hướng dẫn ghi chép sổ sách; thực hành trò chơi sử dụng trong các buổi sinh hoạt; giới thiệu và hướng dẫn một số mô hình tăng thu nhập phù hợp trên địa bàn và một số chủ đề về sức khỏe; cách lập kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm…góp phần thúc đẩy hoạt động CLB LTHTGN hiệu quả, thành công.

Tin, ảnh: Hồng Diệu, Hội NCT tỉnh Hòa Bình