Tỉnh Hòa Bình: Tập huấn Ban đầu về thành lập, quản lý và vận hành CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 03/11/2021

Từ ngày 25 – 29/10, Hội NCT tỉnh Hoà Bình và Tổ chức HAI phối hợp tổ chức tập huấn Ban đầu về thành lập, quản lý và vận hành CLB Liên thế hệ tự giúp nhau cho 10 CLB thành lập năm 2021 nằm trong Dự án Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của NCT tại Việt Nam (VIE 071).

 

Ban Chủ nhiệm CLB nhận trang thiết bị từ nhà tài trợ

 

Dự lớp tập huấn có hơn 80 đại biểu là cán bộ Hội NCT các cấp và thành viên Ban Chủ nhiệm của 10 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau mới được thành lập. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt, trao đổi nội dung: Các vấn đề chung, già hoá dân số, nhận thức về NCT, giới thiệu mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, thành lập CLB và các chính sách/cam kết môi trường xã hội của dự án; Cơ chế xử lý phản hồi, khiếu nại; Cách tổ chức sinh hoạt và thu hút sự tham gia của thành viên, hoạt động chăm sóc tại nhà và hoạt động tự giúp nhau-hỗ trợ cộng đồng; Tổ chức và quản lý hoạt động tăng thu nhập, chăm sóc sức khoẻ; Hoạt động vận động nguồn lực cho CLB và sinh hoạt CLB mẫu; Các mẫu biểu quản lý và kế hoạch hoạt động của CLB. Nguồn kinh phí tổ chức lớp tập huấn được hỗ trợ từ Ngân hàng thế giới và nhà tài trợ là Quỹ Phát triển xã hội thuộc Chính phủ Nhật Bản.

Tại lớp tập huấn, mỗi CLB đã được nhà tài trợ trao trang thiết bị chăm sóc sức khỏe và trang thiết bị hỗ trợ sinh hoạt gồm: Cân sức khoẻ điện tử, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, bông y tế, găng tay, khẩu trang, bộ dụng cụ hỗ trợ hồi phục cơ vai, gậy chống trượt, bảng trắng, máy tính bỏ túi,....

Lại Thị Nguyệt