Tỉnh Điện Biên: Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 12/04/2017

Để hỗ trợ, cải thiện điều kiện sống, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi (NCT) ở cộng đồng dân cư, chú trọng giúp đỡ NCT nghèo, cận nghèo và khó khăn, vừa qua UBND tỉnh ban hành Quyết định số 276//QĐ-UBND ngày 3/4/2017 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Ra mắt Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đầu tiên của tỉnh. (Ảnh: hoinguoicaotuoi.vn)


Theo đó, đề án còn nhằm tăng cường sự tham gia của các cấp, ngành, tổ chức xã hội, Hội NCT và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong bối cảnh già hóa dân số. Cụ thể, năm 2017, phấn đấu xây dựng và duy trì hoạt động từ 6 CLB liên thế hệ tự giúp nhau ở huyện Điện Biên và TP.Điện Biên Phủ; giai đoạn 2018 - 2020, xây dựng 14 CLB tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng của đề án là NCT và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt NCT là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Dự kiến, mô hình CLB có từ 50-70 thành viên, trong đó 70% là NCT (từ 55 tuổi trở lên); 60-70% là phụ nữ; 60-70% là người nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn; 30% là người có độ tuổi trẻ hơn để giúp đỡ NCT nghèo, khó khăn thực hiện đề án. Tình nguyện viên CLB là những người trẻ, có sức khỏe, nhiệt tình, có điều kiện về thời gian và vật chất, tự nguyện tham gia chăm sóc, giúp đỡ NCT nghèo, khó khăn (mỗi CLB không quá 5 thành viên). Mỗi CLB có Ban Chủ nhiệm gồm từ 3 - 5 thành viên, đóng vai trò điều phối giữa CLB với các cơ quan, ban, ngành của địa phương và các đối tác.

UBND tỉnh giao Sở LĐTBXH - Thường trực Ban công tác NCT tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả đề án./.


Trích nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên (ngày 05/4/2017)