Tỉnh ĐakLak : Triển khai thực hiện 'Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam'

Ngày đăng: 17/07/2015

UBND tỉnh ĐakLak vừa ban hành Công văn số 4730/UBND-VHXH về triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.


 Ảnh minh họa


Theo đó, UBND tỉnh ĐakLak giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 544/QĐ-TTG, ngày 25/4/2015; báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 10/7/2015.


Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu, củng cố, kiện toàn lại Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét quyết định trước ngày 10/7/2015.


Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” của đơn vị mình, đồng thời tham gia, thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 544/QĐ-TTG, ngày 25/4/2015.


Nội dung chi tiết tại đây.

File đính kèm 4730-UBND-VHXH.pdf
(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

(Nguồn: portal.daklak.gov.vn)