Tỉnh Bạc Liêu: Triển khai Kế hoạch thực hiện nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 12/07/2021

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, ngày 02/7, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2016-2020 (Đề án 1533) và triển khai thực hiện Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 (Đề án 1336) với 07 điểm cầu tại trụ sở UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Phan Thanh Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 260 đại biểu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị trực tuyến

 

Theo Báo cáo tổng kết giai đoạn 2017-2020, đến nay toàn tỉnh Bạc Liêu đã thành lập được 28 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với 1.467 thành viên. Trong đó, có 686 thành viên nữ (chiếm 46,76%), thành viên NCT có 1.066 người (chiếm 72,67%); 132 thành viên người dân tộc Khmer (chiếm 9%); 37 thành viên thuộc diện hộ nghèo (chiếm 2,52%), 96 thành viên hộ cận nghèo (chiếm 6,54%), 332 hộ có hoàn cảnh khó khăn; nguồn quỹ hoạt động của các câu lạc bộ trên 1 tỷ đồng (trong đó, phí thành viên đóng góp trên 173 triệu đồng, câu lạc bộ tự vận động trên 600 triệu đồng, thu lãi cho thành viên vay sản xuất kinh doanh 100 triệu đồng; các câu lạc bộ đã giải ngân cho 178 lượt thành viên vay vốn để sản xuất kinh.... Qua báo cáo của các câu lạc bộ nguồn vốn vay được các thành viên sử dụng đúng mục đích, bước đầu có hiệu quả, đến nay có 27 hộ thành viên xóa được nghèo và cận nghèo.

 

Đồng chí Hồ Hữu Đức, Phó Trưởng BĐD Hội NCT tỉnh báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 1533 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò tham mưu tích cực của Hội NCT các cấp trong việc thực hiện Đề án 1533 đạt kết quả khá toàn diện trên các mục tiêu, nội dung hoạt động; bên cạnh đó, cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác tuyên truyền, một số nơi cấp ủy chính quyền chưa nhận thức đúng về vai trò mục đích, ý nghĩa của Đề án, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các sở ngành liên quan… Phó Chủ tịch đề nghị, thời gian tới cần tiếp tục hơn tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra giai đoạn 2021 - 2025 toàn tỉnh thành lập mới 35 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, riêng trong năm 2021 vận động thành lập mới 7 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Tại Hội nghị, có 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tin, ảnh: Hồ Đức, BĐD Hội NCT tỉnh Bạc Liêu