Tiêu chuẩn để dược tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng: 09/02/2017

Ông Vũ Ngọc Hồi, Chủ tịch Hội NCT xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh hỏi: Năm 2015 Hội NCT xã Suối Ngô được Ban Đại diện Hội NCT huyện Tân Châu cho làm bản thành tích và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Sau khi làm bản thành tích gửi về Ban Thi đua khen thưởng của huyện Tân Châu từ tháng 10/2015, đến tháng 10/2016, mới được trả lời là đơn vị đủ tiêu chuẩn khen thưởng theo thành tích, nhưng phải có cờ dẫn đầu. Xin hỏi tiêu chuẩn để được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong Luật Thi đua, khen thưởng được quy định như thế nào?

Trả lời: Mục c Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2014 của Chính phủ quy định: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết theo tiêu chuẩn sau:

Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian có 1 lần được tặng cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

Theo quy định trên, Hội NCT xã Suối Ngô chưa được tặng cờ thi đua cấp bộ, tỉnh, do đó chưa đủ tiêu chuẩn đề nghị được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Nguồn: Báo Người cao tuổi (ngày 08/2/2017)