Tiếp tục phát huy vai trò đại biểu Quốc hội và cử tri cao tuổi

Ngày đăng: 20/05/2022

Sáng 19/5, Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2022 và Hội nghị cử tri Trung ương Hội NCT Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Đại biểu Quốc hội khóa XV cùng toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động Cơ quan dự.

Các đại biểu nghe GS.TS Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lí luận Văn học Nghệ thuật Trung ương trình bày chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa”. Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Trương Xuân Cừ báo cáo chương trình làm việc của Quốc hội tại Kì họp thứ ba sẽ khai mạc vào ngày 23/5 tới và lắng nghe, tổng hợp các ý kiến của cử tri Cơ quan Trung ương Hội gửi tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị


Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đến sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nước ta. Người chỉ rõ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã và đang là định hướng lớn cho việc xây dựng và phát triển nền văn hóa nước ta; mãi mãi là ánh sáng soi đường cho công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà. Nền văn hóa dân tộc phải được xây dựng trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội, đạo đức, tâm lí con người.


Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình phát biểu


Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc; trở thành một bộ phận của nền văn hóa Việt Nam. Trong đó, Người đặc biệt nhấn mạnh: Con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Con người phải được đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển, vừa nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vừa nằm trong chiến lược giáo dục - đào tạo. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng, nên mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ đều vì lợi ích chính đáng của con người, lợi ích cả dân tộc và lợi ích của bộ phận, giai cấp, tầng lớp và cá nhân.


Ông Đinh Xuân Dũng trình bày chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng hợp, sáng tạo vận dụng và đúc kết tư tưởng từ đạo Phật, đạo Thiên chúa giáo, Chủ nghĩa Mác - Lê nin và các nhà tư tưởng lớn, Việt hóa các tư tưởng lớn của Châu Âu và thế giới thành hệ tư tưởng của chính mình và truyền bá tư tưởng ấy ở Việt Nam. Người luôn coi trọng việc xây dựng văn hóa con người Việt Nam ở các cấp các ngành và mọi giới trong xã hội; trong đó có công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực… Theo Người, đây là cuộc đấu tranh khổng lồ, cần sự kiên quyết, kiên trì, bài bản và khoa học.


Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ báo cáo với cử tri các nội dung kì họp thứ ba, Quốc hội khóa XV sắp tới


Phát biểu tại Hội nghị cử tri Cơ quan Trung ương Hội, các cử tri bày tỏ niềm vui, tự hào vì Trung ương Hội có đại biểu đại diện cho gần 10 triệu hội viên và 12 triệu NCT cả nước tham gia Quốc hội, góp tiếng nói của cử tri cao tuổi và NCT vào sự nghiệp chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Các cử tri cũng mong muốn Quốc hội và các cơ quan chức năng sớm tổng kết, đánh giá, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung Luật NCT; hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về NCT; vấn đề lao động cao tuổi ở nông thôn; nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của NCT và tăng cường tiếng nói của cử tri cao tuổi đối với Quốc hội…


Quang cảnh Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đề nghị đại biểu Trương Xuân Cừ và cử tri cao tuổi cả nước tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các cuộc tiếp xúc cử tri, hiến kế hiến công xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về NCT. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các kì họp để tuyên truyền về vị thế, vai trò của NCT, phản ánh tâm tư nguyện vọng của NCT, hoạt động Hội NCT nhằm nâng cao nhận thức xã hội về NCT, tạo sự đồng thuận toàn xã hội chăm sóc, phát huy vai trò NCT ngày càng tốt hơn.

Buổi sinh hoạt chuyên đề và Hội nghị cử tri là hoạt động thiết thực của Đảng bộ Cơ quan Trung ương Hội NCT Việt Nam chào mừng kỉ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam (10/5) và Ngày truyền thống NCT, Ngày NCT Việt Nam (6/6).

Thanh Hà