Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 31/03/2022

Ngày 30/3, Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án 1336 năm 2021và triển khai nhiệm vụ năm 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại đầu cầu Trung ương Hội NCT Việt Nam và 63 tỉnh, thành phố. Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phan Văn Hùng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch; cơ quan Trung ương Hội; lãnh đạo Hội NCT địa phương và một số Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) ở các điểm cầù.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương Hội NCT Việt Nam

 

Theo Báo cáo và ý kiến phát biểu tại Hội nghị, năm 2021 là năm đầu triển khai Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nhân rộng mô hình CLB LTHTGN” giai đoạn đến năm 2025 (Đề án 1336). Tuy gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và đội ngũ cán bộ Hội các cấp thay đổi sau Đại hội, tổng kết nhiệm kì, nhưng với sự chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện cùng sự hỗ trợ từ các cấp chính quyền, bộ, ngành, Đề án 1336 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Công tác chỉ đạo được các cấp Hội chú trọng, Trung ương Hội kịp thời xây dựng các văn bản hướng dẫn. Biên soạn, phát hành 6.400 cuốn tài liệu và tổ chức 2 lớp tập huấn tại Tuyên Quang và Yên Bái. Giám sát kết quả triển khai tại Thanh Hóa và Sơn La. Cử 1 cán bộ Trung ương Hội làm cố vấn trong Dự án của Tổ chức HAI, triển khai 3 dự án tại 12 địa phương, hỗ trợ kĩ thuật thành lập 60 CLB LTHTGN… Hiện có 57/63 tỉnh/thành UBND tỉnh ban hành Đề án/Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án. Tổng số mô hình CLB đăng kí thành lập mới trong 5 năm (2021-2025) là 4.000 CLB (vượt 33% chỉ tiêu của Đề án).

 

Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng, Trưởng ban Điều hành Đề án 1336 chủ trì Hội nghị

 

Ở các địa phương, Hội NCT tích cực tham mưu cho UBND ban hành Đề án, Kế hoạch; chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các Hội NCT cơ sở thực hiện Đề án phù hợp công tác phòng chống dịch. 18 tỉnh/thành phố mở 68 lớp tập huấn cho 4.112 thành viên Ban Chủ nhiệm, tình nguyện viên. 17 tỉnh/thành tham mưu phê duyệt kinh phí 5 năm với tổng số 50,891 tỉ đồng. 40 tỉnh/thành còn lại phê duyệt chủ trương, cơ chế tài chính, vận động nguồn lực theo quy định của pháp luật…

Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án còn một số vướng mắc, hạn chế như: Ngân sách Nhà nước cấp để nhân rộng CLB hạn hẹp. Việc huy động nguồn lực, vận hành mô hình CLB khó khăn. Công tác tham mưu, đề xuất của Hội NCT một số tỉnh/thành còn chậm, đến nay còn 6 tỉnh/thành chưa được phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án. Sự phối hợp với các sở/ngành liên quan chưa chặt chẽ. Một số CLB thành lập chưa có nguồn vốn ban đầu...

 

Đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Phan Văn Hùng đánh giá cao kết quả triển khai Đề án 1336 ở các địa phương trong năm 2021, tiêu biểu là 2 tỉnh Bắc Ninh và Thanh Hóa. Các kiến nghị của Hội NCT các địa phương, Trung ương Hội ghi nhận và sẽ nghiên cứu để có các giải pháp phù hợp.

Về nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch đề nghị Hội NCT các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Đề án. Các cấp Hội tăng cường tập huấn cho cán bộ Hội NCT và Ban Chủ nhiệm CLB LTHTGN. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu những bài học thành công về xây dựng mô hình CLB để nhân rộng. Tổ chức biểu dương khen thưởng các cơ sở làm tốt công tác triển khai Đề án. Duy trì, nâng cao chất lượng các CLB đã được thành lập. Tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để nhân rộng và duy trì CLBLTHTGN. Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ kĩ thuật về tổ chức, quản lí, vận hành CLB tại cơ sở.


Nguồn: Văn Minh/ Tạp chí Ngày mới Online (ngày 31/3/2022)