Thủ tục trở thành hội viên Hội NCT

Ngày đăng: 03/11/2014

Hỏi: - NCT từ đủ 60 tuổi trở lên muốn trở thành hội viên Hội NCT Việt Nam cần làm những thủ tục gì? Trường hợp NCT tham gia sinh hoạt Hội đã lâu, đóng hội phí đầy đủ mà chưa được cấp thẻ hội viên, nay có nguyện vọng có được cấp thẻ không?

 

Tô Thoại (Số 25, phố Tân Phú, phường Âu Cơ,
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)

 

Trả lời: – Điều lệ Hội NCT Việt Nam quy định điều kiện gia nhập Hội:

 

+ Công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, được tổ hội, chi hội hoặc BCH Hội NCT cơ sở (nơi chưa có chi hội) đồng ý thì được công nhận là hội viên, được cấp thẻ hội viên.

 

+ Người đủ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi nếu nhiệt tình công tác Hội, được cử làm công tác Hội, tự nguyện tham gia Hội đều được công nhận là hội viên. Những người từ 50 tuổi đến 60 tuổi đã là hội viên trước đây nay vẫn là hội viên NCT có nguyện vọng trở thành hội viên, có đơn xin vào Hội do tổ hội, chi hội công nhận. Trường hợp có nguyện vọng vào Hội nhưng không viết được đơn thì gặp tổ trưởng đề nghị tổ hội, chi hội xem xét công nhận hội viên. Sau khi được công nhận là hội viên, chi hội báo cáo danh sách với BCH Hội NCT cơ sở. Nơi chưa có chi hội, hội viên báo cáo trực tiếp với BCH Hội NCT cơ sở để BCH Hội NCT cơ sở công nhận là hội viên.

 

Về Thẻ hội viên: Thẻ hội viên được Chủ tịch TW Hội NCT Việt Nam đương nhiệm kí, TW Hội NCT Việt Nam thống nhất phát hành. Hội NCT cơ sở phát thẻ cho hội viên thông qua chi hội, tổ hội. Thẻ hội viên phát hành các thời kì đều có giá trị như nhau.

 

Như vậy, trường hợp hội viên sinh hoạt lâu năm, đóng hội phí đầy đủ như ông hỏi, hội viên đó hiển nhiên được cấp Thẻ hội viên.

 

(Nguồn: Báo Người cao tuổi,
30/10/2014).