Thủ tục thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

Ngày đăng: 19/03/2014

Hỏi: - Trong trường hợp nào, NCT thôi không được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng?

Trả lời: - Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH quy định:

1/ Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi NCT bị chết hoặc không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của Luật NCT.

2/ Thủ tục quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với trường hợp NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bị chết thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

3/ Thủ tục quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với trường hợp không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thực hiện như sau:

a – Định kì hằng tháng Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã có trách nhiệm rà soát danh sách NCT đang nhận trợ cấp và nếu có trường hợp không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì xác minh, thẩm tra, kết luận và trình Chủ tịch UBND cấp xã văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

b – Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT.

c – Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm kí quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT.

4/ Thời gian thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng của NCT bắt đầu ngay sau tháng Chủ tịch UBND cấp huyện kí quyết định thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Nguồn: Báo Người cao tuổi