Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng

Ngày đăng: 13/02/2014

Hỏi: - Năm 2014 tôi tròn 80 tuổi thuộc diện được hưởng  trợ cấp xã hội dành cho NCT, đề nghị Báo Người cao tuổi cho biết tôi phải làm những thủ tục gì để được hưởng trợ cấp?

Trả lời: - Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH quy định:

1. Để được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, NCT hoặc gia đình, người thân, người giám hộ NCT kê khai đầy đủ thông tin vào Tờ khai thông tin của NCT và có bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao sổ hộ khẩu gửi UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Tờ khai thông tin của NCT, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở UBND cấp xã, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong địa bàn xã. Thời gian niêm yết là 03 ngày làm việc, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Chủ tịch UBND cấp xã văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

Trường hợp có khiếu nại, tố cáo của công dân thì trong thời hạn 10 ngày, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã có trách nhiệm xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và công khai trước nhân dân.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm kí quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT.

Nguồn: Báo Người cao tuổi/ 13-2-2014.