Thủ tục hưởng chế độ TCXH cho người khuyết tật

Ngày đăng: 25/08/2014

Hỏi: - Tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình có cụ bà sinh năm 1934, bị bệnh thần kinh nặng, hiện ở với con cháu và đang hưởng TCXH hằng tháng cho NCT mức 180.000 đồng/tháng. Trường hợp của cụ có được hưởng chế độ TCXH cho người khuyết tật (NKT) không? Nếu được thì cần có những giấy tờ gì?

Trả lời: - Để được hưởng chế độ TCXH cho NKT, cụ cần yêu cầu Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tại cấp xã xác định mức độ khuyết tật, cấp giấy xác định mức độ khuyết tật. Mức độ khuyết tật bao gồm: NKT đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn; NKT nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc.

Nếu cụ được xác định là NKT ở mức độ nặng hoặc đặc biệt nặng thì đề nghị Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội làm hồ sơ bao gồm: Tờ khai thông tin của NKT theo mẫu quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật; Bản sao Sổ hộ khẩu; Bản sao Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân đề nghị cấp có thẩm quyền cho hưởng mức theo quy định tại Nghị định 28/2012/NĐ-CP. Cụ thể hệ số tính mức TCXH hằng tháng đối với NKT sống tại hộ gia đình như sau:

a/ Hệ số 2,0 đối với NKT đặc biệt nặng; đối với NKT đặc biệt nặng là NCT hoặc trẻ em được hưởng hệ số 2,5;

b/ Hệ số 1,5 đối với NKT nặng; hệ số 2,0 đối với NKT nặng là NCT hoặc trẻ em.

Trường hợp NKT thuộc diện hưởng các hệ số khác nhau thì chỉ được hưởng một hệ số cao nhất và khi hưởng TCXH đối với NKT thì sẽ không được hưởng TCXH đối với NCT từ 80 tuổi trở lên nữa.

Nguồn: Báo Người cao tuổi
Ngày 21/8/2014