Thủ tục điều chỉnh mức TCXH hằng tháng cho NCT

Ngày đăng: 10/09/2014

Hỏi: - NCT đang hưởng TCXH hằng tháng có thay đổi về hoàn cảnh sống, như trở thành cô đơn không nơi nương tựa, hoặc hộ nghèo, hoặc phải nuôi cháu mồ côi, tàn tật… phải làm những thủ tục gì để được điều chỉnh mức TCXH hằng tháng?

Trả lời: - Điều 3, Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH quy định:

1/ Khi NCT có thay đổi về hoàn cảnh dẫn đến thay đổi mức trợ cấp hằng tháng, Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã có trách nhiệm xác minh, thẩm tra, kết luận và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã văn bản gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết.

2/ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT.

3/ Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kí Quyết định điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với NCT.

Báo Người cao tuổi