Thủ tục để được mừng thọ

Ngày đăng: 15/05/2014

Hỏi: -  Ông Vũ Đức Tuế ở tại số nhà 297, tổ dân phố Tiền Phong, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng hỏi: Năm 2015, tôi tròn 75 tuổi, theo quy định được mừng thọ, để chuẩn bị, Hội NCT phường Ngọc Sơn yêu cầu tôi phải phô-tô sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân. Khi mang đến nộp, Hội NCT không nhận  vì cho là không hợp pháp, yêu cầu phải có công chứng. Việc làm của Hội NCT phường Ngọc Sơn như vậy có đúng không?

 

Trả lời: - Luật NCT quy định: UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với NCT tại địa phương, gia đình của NCT tổ chức mừng thọ NCT ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi trở lên.

 

Để việc mừng thọ thuận lợi, chính xác, Hội NCT xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với UBND phường sở tại (nơi quản lí nhân khẩu, hộ khẩu) lên danh sách những người trong diện được mừng thọ năm sau, báo cáo để chuẩn bị ngân sách và tổ chức cho chu đáo.

 

Trường hợp của ông, có hộ khẩu thường trú tại chính nơi tổ chức  mừng thọ là phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng chỉ cần phô-tô hộ khẩu, chứng minh nhân dân không cần công chứng nộp cho Hội NCT Ngọc Sơn là đầy đủ. Chỉ trong trường hợp hộ khẩu thường trú của ông ở nơi khác, vì lí do nào đó muốn được tổ chức mừng thọ tại phường Ngọc Sơn mới cần xác nhận, công chứng của nơi quản lí hộ khẩu thường trú để tránh việc được mừng thọ nhiều lần.

 

Báo Người cao tuổi

số báo 75(1392)