Thủ tục bổ nhiệm Chủ tịch Hội NCT cơ sở

Ngày đăng: 18/09/2014

Hỏi: - Cụ Phan Thanh Triều, hội viên Hội NCT khóm 1, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hỏi: “Cụ Chủ tịch Hội NCT phường tôi bị bệnh không thể tiếp tục công tác, Hội NCT TP Vĩnh Long không bổ nhiệm một trong hai cụ Phó Chủ tịch do đại hội bầu ra mà bổ nhiệm một người chưa phải là hội viên Hội NCT từ nơi khác về làm Chủ tịch Hội NCT phường. Việc làm của Hội NCT thành phố Vĩnh Long như vậy có đúng không"?

 

Trả lời: - Điều lệ Hội NCT quy định: Ban Chấp hành (BCH) Hội NCT xã, phường (gọi tắt là cơ sở) do đại hội bầu ra, trong đó có đại diện của một số chi hội và tổ chức có liên quan đến công tác NCT. BCH bầu Ban thường vụ (BTV), bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch trong số các Ủy viên BTV. BCH Hội NCT cơ sở do Chủ tịch UBND cùng cấp quyết định công nhận; kết quả bầu cử BCH, BTV, Ban Kiểm tra (BKT) phải báo cáo BĐD Hội NCT cấp huyện. Trong quá trình hoạt động, nếu có yêu cầu, BCH bầu bổ sung Ủy viên BCH.

 

Trường hợp cụ hỏi, khi Chủ tịch Hội NCT Phường 4, TP Vĩnh Long do sức khỏe yếu không đảm nhận được công việc, BTV Hội NCT phường xem xét, quyết định cho thôi Ủy viên BCH, báo cáo UBND cùng cấp, tổ chức Hội cấp trên, đồng thời báo cáo BCH trong phiên họp gần nhất và thông báo cho các chi hội. Sau đó, BCH Hội NCT Phường 4 họp bầu bổ sung BCH (nếu cần) và bầu Chủ tịch Hội NCT phường, kết quả trình Chủ tịch UBND phường ra quyết định công nhận và báo cáo BĐD Hội NCT thành phố Vĩnh Long.

 

Nguồn: Báo Người cao tuổi, 12/9/2014