Thông báo về việc thống nhất kỉ niệm lần thứ 30 Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 – 1/10/2020)

Ngày đăng: 28/09/2020

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Thông báo số 434/TB-HNCT về việc Thống nhất kỉ niệm lần thứ 30 Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 – 1/10/2020).

Xem và tải nội dung thông báo tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan