Thông báo tuyển Tư vấn tập huấn Bình đẳng giới và thúc đẩy bình đẳng tại cộng đồng

Ngày đăng: 03/03/2020

Thực hiện Dự án “Bảo vệ Quyền của phụ nữ cao tuổi và cộng đồng thông qua hoạt động thúc đẩy Bình đẳng giới của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) tại hai tỉnh Quảng Bình và Đồng Tháp” do Liên minh châu Âu tài trợ, trong khuôn khổ Quỹ Hỗ trợ Sáng kiến Tư pháp (JIFF), do Bộ Tư pháp Việt Nam và tổ chức OXFAM tại Việt Nam quản lí. Trung ương Hội NCT Việt Nam có nhu cầu tìm tư vấn tổ chức lớp tập huấn: “Bình đẳng giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại cộng đồng” tại tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Quảng Bình.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 08/3/2020.

Mục đích, yêu cầu công việc xem và tải nội dung tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan