Thông báo thời gian Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 9, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 Trung ương Hội NCT Việt Nam

Ngày đăng: 01/11/2019

Thông báo thời gian Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 9, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 Trung ương Hội NCT Việt Nam.

Xem và tải nội dung Thông báo tại đây.


Tin liên quan