Thông báo phân công nhiệm vụ Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam

Ngày đăng: 11/01/2021

Ngày 30/12/2020, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Thông báo số 537/TB-HNCT về việc Phân công nhiệm vụ Thường trực Trung ương Hội NCT Việt Nam (kèm theo danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam từ ngày 01/1/2021 và danh sách Cụm, Khối thi đua thuộc Hội).

Xem và tải nội dung Thông báo tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức-Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan