Thông báo Kết quả triển khai thực hiện Tháng hàng động vì NCT Việt Nam

Ngày đăng: 21/08/2015

Ngày 14 tháng 8 năm 2015 Ban Chỉ đạo Tháng hành động vì NCT Việt Nam đã ban hành: Thông báo kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam và Dự kiến một số công việc tập trung đến cuối năm 2015. 

Bạn đọc có thể xem hoặc tải về tại đây.