Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tại buổi làm việc với Trung ương Hội NCT Việt Nam

Ngày đăng: 17/06/2022

Ngày 06 tháng 6 năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Thông báo số 15-TB/VPTU Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trung ương Hội NCT Việt Nam, BĐD Hội NCT tỉnh về công tác trên địa bàn.

Xem và tải nội dung Thông báo tại đây.


Nguồn: Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh
Tin liên quan