Thông báo của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam về việc điều chỉnh thời gian tổ chức giải bóng chuyền hơi khu vực phía Bắc năm 2020

Ngày đăng: 04/09/2020

Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam ban hành Thông báo số 05/TB-LĐBC-2020 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức giải bóng chuyền hơi khu vực phía Bắc năm 2020.

Xem và tải nội dung Thông báo tại đây.

 


Nguồn: Ban Chăm sóc NCTTrung ương Hội
Tin liên quan