Thành phố Hải Phòng: UBND thành phố ban hành Kế thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025

Ngày đăng: 03/11/2020

Ngày 21/10, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 249/KH-UBND thực hiện Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

 

Thể dục dưỡng sinh của các thành viên CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

trước buổi sinh hoạt định kì hàng tháng

 

Theo đó, thành phố sẽ phát huy hiệu quả mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau nhằm duy trì và tiếp tục nhân rộng CLB; huy động sự tham gia của NCT, Hội NCT, các cấp, các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của NCT; chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi NCT trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, Hội NCT và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong bối cảnh già hóa dân số.

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Vũ Mạnh Dũng dự, phát biểu động viên, chỉ đạo tại buổi giao lưu, thăm quan CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Phác Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

 

UBND thành phố giao Sở LĐTB&XH là cơ quan thường trực Ban Công tác NCT thành phố, có trách nhiệm đôn đốc, tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 1336; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Hội NCT thành phố, các địa phương thực hiện các nội dung hoạt động cụ thể của kế hoạch.

Tin, ảnh: Việt Bắc