Thấm nhuần Nghị quyết Đại hội IV: Hoạt động đạt hiệu quả thiết thực

Ngày đăng: 10/10/2016

Làm thế nào để Chi hội là nơi tổ chức các hoạt động của NCT thiết thực, hiệu quả? Đó là điều băn khoăn, trăn trở của Chi hội trưởng Chi hội 6A thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Nhiếp Xuân Oánh. Xác định rõ tinh thần: Lấy hội viên là trung tâm, lấy chi hội, tổ hội, CLB là nơi để tổ chức các hoạt động; lấy nội dung thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” làm mục tiêu phấn đấu. Đồng thời với nhận thức chi hội NCT có vị trí, vai trò quan trọng đối với hoạt động của NCT nên Chi hội rất coi trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, trong đó có việc chọn người lãnh đạo và phát triển hội viên. Tổ dân phố 6A có 102 NCT, đầu nhiệm kỳ Chi hội chỉ có 41 hội viên, đến nay đã có 97 hội viên (bình quân mỗi năm kết nạp 11 hội viên), đạt 95,2%.

 

Ông Nhiếp Xuân Oánh,Chi hội trưởng Hội NCT Chi hội 6A thị trấn Đạ Tẻh,

huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng


Để hoạt động có hiệu quả, Chi hội đã chú ý tổ chức khá đồng đều các hoạt động phù hợp với điều kiện ở địa bàn. Mặc dù ở nơi đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ sau một thời gian tập trung xây dựng chân quỹ, đến nay Chi hội đã có 48.500.000 đồng, bình quân mỗi hội viên 500.000 đồng. Với số quỹ trên, hàng năm Chi hội cho 8 lượt hội viên vay để hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi và lấy số tiền lãi cùng các nguồn khác để chi phí các hoạt động của Chi hội, như: Mừng thọ cho 35 hội viên và NCT, thăm hỏi 65 lượt NCT khi ốm đau với số tiền gần 10 triệu đồng, phúng viếng 14 cụ với số tiền 4.200.000 đồng. 100% NCT từ 80 trở lên được hưởng BTXH. Để tổ chức các CLB phù hợp với lứa tuổi nhằm thu hút đông đảo hội viên tham gia, Chi hội đã phân hội viên theo 3 độ tuổi: 60 đến 70, 71 đến 80 và trên 80 tuổi. Hiện Chi hội có 4 CLB: Bóng chuyền hơi nam, nữ; Thể dục dưỡng sinh; Văn nghệ và đi bộ với 60 hội viên tham gia hoạt động thường xuyên. Do hoạt động tốt nên nhiều tổ chức và cá nhân đã ủng hộ được 10.500.000 đồng để mua sắm dụng cụ thể thao, trang phục thi đấu, bồi dưỡng,… NCT trong Chi hội cũng tích cực tham gia các hoạt động ở địa bàn dân cư, hiện có 17 NCT làm công tác Đảng, tổ dân phố, Mặt trận và các đoàn thể; đồng thời động viên con cháu, dòng họ, cộng đồng thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Hàng năm, 100% hội viên NCT đạt danh hiệu “Tuổi cao - Gương sáng”, 97 gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Có được kết quả như vậy là do Chi hội đã chọn được những cán bộ tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, có uy tín, sức khỏe và có điều kiện hoạt động. Lãnh đạo Chi hội luôn chủ động, sáng tạo trong tham mưu với cấp ủy, phối hợp với tổ dân phố và các đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ của Hội NCT cấp trên gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, được cấp ủy đánh giá cao và Nhân dân tín nhiệm.

Bài, ảnh: Đặng Tài Tính