Tài liệu tập huấn: Thành lâp và quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Một số kỹ năng cần thiết cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Ngày đăng: 17/02/2020

Tài liệu tập huấn: Thành lập và quản lý Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Một số kỹ năng cần thiết cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Xem và tải nội dung tài liệu tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan