Sự giống nhau và khác nhau giữa Kỉ niệm chương và Giấy khen, Bằng khen.

Ngày đăng: 21/01/2016

Hỏi: - Đề nghị Báo Người cao tuổi cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa 2 danh hiệu Kỉ niệm chương và Giấy khen, Bằng khen, trường hợp nào được tặng Kỉ niệm chương, trường hợp nào được tặng Giấy khen và Bằng khen?.

                                                                                      Đoàn Kỳ Bình

                                (Chi hội trưởng Hội NCT ấp 57, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời: - Việc trao tặng Kỉ niệm chương mang ý nghĩa trao tặng món quà lưu niệm nhằm vinh danh các cá nhân hay tổ chức có thành tích hoặc có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của cơ quan, đơn vị, hay tổ chức chuyên ngành phải xét theo tiêu chuẩn và điều kiện. Gần đây Kỉ niệm chương được mở rộng cho các sự kiện, người ta cũng trao Kỉ niệm chương. Hình thức Kỉ niệm chương được mở rộng cho các sự kiện, người ta cũng trao Kỉ niệm chương cho các sự kiện, người ta cũng trao Kỉ niệm chương. Hình thức Kỉ niệm chương cũng đa dạng như làm bằng chất liệu mạ vàng cao cấp, pha lê cao cấp, thủy tinh – mi-ca, gò đồng, gỗ, kim loại…

Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam” (gọi tắt là Kỉ niệm chương NCT Việt Nam) tặng những cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam, được xét định kì hằng năm vào dịp kỉ niệm Ngày NCT Việt Nam (6/6) hoặc Ngày quốc tế NCT (1/10). Kỉ niệm chương được tặng một lần cho mỗi người, bảm đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình.

Giấy khen và Bằng khen là một hình thức tuyên dương những cá nhân, tập thể có những đóng góp lớn hoặc thành tích đột xuất thường thì khen thưởng trong một năm, một nhiệm kì, hay một đợt thi đua. Không có quy định về thời gian và không phải có điều kiện đã được Giấy khen, hay Bằng khen như điều kiện để được tặng Kỉ niệm chương. Trong mỗi cơ quan đoàn thể, ban ngành, việc tặng Giấy khen, Bằng khen thể hiện sự quan tâm của cấp lãnh đạo đến cán bộ, nhân viên thuộc quyền.

Như vậy, Giấy khen và Bằng khen cũng giống như Kỉ niệm chương là hình thức tuyên dương những cá nhân, tập thể có đóng góp lớn hoặc thành tích đột xuất cho đơn vị, cơ quan, Bộ, Ngành, Nhà nước… Về hình thức: Giấy khen, Bằng khen in trên giấy, còn Kỉ niệm chương có nhiều kiểu mẫu và chất liệu khác nhau.

Dù cá nhân hay tập thể được Kỉ niệm Chương hay Giấy khen, Bằng khen đều phải tuân theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng, đối chiếu với các quy định của các đơn vị, bộ, ngành để xét tặng đúng theo quy định của pháp luật.


Nguồn:Báo Người cao tuổi (ngày 14/1/2016)