Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình: Tổ chức hội nghị hoàn thiện Đề án thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 03/05/2017

Sáng ngày 28/4, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với một số sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị hoàn thiện Đề án thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020.

 

Các đại biểu tham gia hội nghị

Ngày 2/8/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1533 phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020. Hoạt động của CLB có mục tiêu liên kết các thành viên, thúc đẩy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng khu dân cư. Nguyên tắc hoạt động của CLB là tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, đoàn kết và hợp tác tương trợ lẫn nhau. Đây là mô hình toàn diện giúp tăng thu nhập và tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, chăm sóc tại nhà cho người khó khăn thông qua tình nguyện viên.

Trước thực tế tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện thành công các hoạt động của mô hình, UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý, thực hiện phối hợp các ngành liên quan để xây dựng đề án. 

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo lần 2 về đề án thành lập CLB, đại diện các sở, ban ngành đã đóng góp ý kiến về một số vấn đề như: kinh phí hoạt động, cơ chế hỗ trợ hội viên thoát nghèo, cơ cấu tổ chức ban chủ nhiệm, quyền lợi của hội viên tham gia CLB, kinh phí thực hiện đề án, hoạt động chăm sóc sức khỏe hội viên, huy động nguồn lực xã hội hóa để tạo số vốn ban đầu giúp hội viên tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. 

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành liên quan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp thu để sớm hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.


Trích nguồn: Báo Thái Bình (ngày 03/5/2017)