Rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội (Phần 1)

Ngày đăng: 21/05/2021

Ghi nhận công lao to lớn của người cao tuổi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi nhằm chăm lo cho người cao tuổi ngày càng tốt hơn, đồng thời phát huy vai trò người cao tuổi trong mọi lĩnh vực. Trong các kì bầu cử Quốc hội, Hội Người cao tuổi Việt Nam đều được phân bổ chỉ tiêu ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Kì bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội Người cao tuổi Việt Nam và đông đảo cử tri đã tin tưởng, giới thiệu TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội ứng cử đại biểu Quốc hội. Tạp chí Người cao tuổi trân trọng giới thiệu ý kiến của cử tri cao tuổi cả nước về nội dung trên…

Bà Hà Thị Ngọ, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang:

 

Bà Hà Thị Ngọ


“Lớp người cao tuổi có nhiều cống hiến, kinh nghiệm và có tiềm năng, thế mạnh riêng. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến mọi giai tầng trong xã hội, trong đó có người cao tuổi. Thực tiễn, không ai có thể hiểu được người cao tuổi bằng chính những người cao tuổi. Do vậy, rất cần có đại diện của người cao tuổi trong Quốc hội để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi; tham mưu đề xuất những quyết sách giải quyết các vấn đề về người cao tuổi, đảm bảo để người cao tuổi luôn được tôn trọng, bảo vệ, giúp đỡ và được cống hiến.

Hội Người cao tuổi và cử tri đã lựa chọn và giới thiệu ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội, là người cao tuổi dân tộc thiểu số, xuất thân từ miền núi, vùng sâu, vùng xa và được đào tạo cơ bản, có trình độ tiến sĩ ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV… Chúng tôi mong muốn cử tri TP Hà Nội quan tâm ủng hộ ứng cử viên của người cao tuổi và tin tưởng rằng với trách nhiệm đại biểu Quốc hội, ông Trương Xuân Cừ sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả xây dựng cơ chế, chính sách chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi tới nghị trường Quốc hội; Luật Người cao tuổi sẽ được sửa đổi bổ sung phù hợp với điều kiện già hóa dân số; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi; xây dựng tổ chức Hội nói chung và quan tâm người cao tuổi miền núi dân tộc nói riêng. Để người cao tuổi có điều kiện đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biến thách thức già hóa dân số thành cơ hội”.

Ông Nông Ngọc Tăng, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Lạng Sơn:

 

Ông Nông Ngọc Tăng


“Hiện nay người cao tuổi đã chiếm 12% tổng dân số. Đây là lực lượng xã hội rộng lớn, có lòng yêu nước nồng nàn, sâu sắc, tích lũy được vốn tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng phong phú; có tín nhiệm cao; tiếng nói có trọng lượng; đóng góp quan trọng vào các thành tựu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Việt Nam đang già hóa với tốc độ nhanh, tuy đã có nhiều chính sách pháp luật ưu đãi dành cho người cao tuổi nhưng quá trình thực thi còn có những bất cập. Do vậy, cần có đại biểu Quốc hội là người cao tuổi đại diện cho tầng lớp người cao tuổi, cho ý chí, nguyện vọng của người cao tuổi để phản ánh trung thực ý kiến của người cao tuổi với Quốc hội. Từ đó Quốc hội có những quyết sách đúng đắn cho người cao tuổi trong điều kiện già hóa dân số.

Tôi có niềm tin to lớn vào đại biểu Quốc hội là người cao tuổi bởi họ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, gần gũi, thân thiết, gắn bó và quan tâm đến đời sống của người cao tuổi. Tôi mong rằng, đại biểu được người cao tuổi tín nhiệm giới thiệu ứng cử và khi trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, tự tin tham gia công việc được Quốc hội phân công, làm tốt vai trò là cầu nối giữa người cao tuổi với cơ quan dân cử và cơ quan dân cử với người cao tuổi, làm tròn trách nhiệm đại biểu Quốc hội và xứng đáng với sự tin cậy của cử tri, của Nhân dân”.

Ông Phạm Kim Tinh, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội:

 

Ông Phạm Kim Tinh


“Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, là dịp để cử tri phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia vào cơ quan quyền lực của Nhà nước, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có vai trò quan trọng tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Được cử tri tại cơ quan và nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, đại diện cho người cao tuổi cả nước tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Là người cao tuổi trên địa bàn thủ đô Hà Nội, tôi và nhiều cử tri tin tưởng rằng đại biểu Trương Xuân Cừ, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kì 2021 - 2026, sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ các hoạt động của Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri và người cao tuổi với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan để đề xuất Quốc hội hoạch định chính sách an sinh xã hội, xây dựng và phát triển đất nước”.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Đức Thắng


“Với đóng góp to lớn, người cao tuổi hiện nay được Đảng, Nhà nước và Nhân dân trân trọng, tôn vinh, quan tâm chăm sóc và tiếp tục phát huy vai trò “cây cao bóng cả” trong gia đình, xã hội.

Cũng như các giới khác trong xã hội, người cao tuổi có tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng riêng về các vấn đề trọng đại xây dựng và phát triển đất nước, về thực tiễn đời sống, về cuộc sống của người cao tuổi; mong muốn Đảng, Nhà nước có nhiều đổi mới về các chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi trong tình hình mới, để được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước. Vì vậy, người cao tuổi rất cần có đại biểu là lãnh đạo của Hội Người cao tuổi Việt Nam tham gia Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, để có thể tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi và góp phần đề xuất những chính sách thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với người cao tuổi, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Từ trước đến nay, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã có nhiều lãnh đạo tham gia đại biểu Quốc hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào các hoạt động của Quốc hội như ông Nguyễn Tấn Trịnh, bà Cù Thị Hậu…

Tôi rất phấn khởi, lần này, TS Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam được giới thiệu là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kì 2021-2026. Tôi rất tin tưởng vào ông Trương Xuân Cừ, người đã rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành từ quê hương cách mạng Cao Bằng, đã trải qua công tác lãnh đạo ở cơ quan Trung ương, đang là lãnh đạo của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, gần gũi mọi người.

Tôi cũng rất kì vọng và mong muốn các cử tri xem xét về vị thế Hội Người cao tuổi, quá trình công tác và phẩm chất của ứng cử viên Trương Xuân Cừ để bầu làm đại biểu Quốc hội với tín nhiệm cao. Tin rằng ông Trương Xuân Cừ khi ứng cử thành công đại biểu Quốc hội sẽ làm tốt trách nhiệm của mình trước người cao tuổi, trước cử tri và Nhân dân”.

(Còn nữa)


Nguồn:Thanh Hà/ Tạp chí Ngày mới Online