Quyết định số 544/QĐ-TTg về việc lấy tháng 10 hằng năm là 'Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam'.

Ngày đăng: 09/07/2015

Ngày 25/4/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg về việc lấy tháng 10 hằng năm là 'Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam'. Trang thông tin tổng hợp Hội NCT Việt Nam xin trân trọng đăng lại Quyết định này. 
 

Quyết định do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký, gồm 5 điều, là một chính sách mới để các cấp Hội tham gia triển khai phối hợp hành động thực hiện vì NCT. Trong đó:

Điều 1. Lấy tháng 10 hằng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

Điều 2. Việc tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” hằng năm phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả với mục đích sau:

1. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng hiếu thảo của con cháu với bố mẹ, ông bà và tinh thần kính lão, trọng thọ.

2. Thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Điều 3. Kinh phí tổ chức “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” được bố trí trong kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ hằng năm cho Hội Người cao tuổi Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem và tải tệp Quyết định (tại đây)

* Quyết-định-Số 544-QĐ-Ttg.doc

 

(Nguồn: chinhphu.vn)