Quyết định số 382/QĐ-HNCT-PH, ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Quy chế Cuộc thi người cao tuổi sáng tác thơ về xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 22/07/2018

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Quyết định số 382/QĐ-HNCT-PH  ban hành Quy chế Cuộc thi người cao tuổi sáng tác thơ về xây dựng nông thôn mới.

Xem tải nội dung Quyết định và Quy chế tại đây.


Nguồn: Ban Phát huy vai trò NCT Trung ương Hội
Tin liên quan