Quyết định số 20/QĐ-HNCT, ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam về việc giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Khối trưởng thi đua năm 2021

Ngày đăng: 11/01/2021

Ngày 05/01/2021, Ban Thường vụ Trung ương Hội NCT Việt Nam ban hành Quyết định số 20/QĐ-HNCT về việc giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Khối trưởng thi đua năm 2021.

Xem và tải nội dung quyết định tại đây.

 

 


Nguồn: Ban Tổ chức-Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan