Quyết định số 1588/QĐ-BYT, ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn tạm thời quản lý sức khỏe NCT, người mắc bệnh mạn tính tại tuyến y tế cơ sở trong bối cảnh dịch Covid-19….

Ngày đăng: 14/04/2020

Ngày 07 tháng 4 năm 2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1588/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn tạm thời quản lý sức khỏe người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính tại tuyến y tế cơ sở trong bối cảnh dịch Covid-19” và “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch Covid-19 cho người cao tuổi tại cộng đồng”.

Xem, tải nội dung quyết định và tài liệu tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan