Quyết định số 1579/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030

Ngày đăng: 03/11/2020

Ngày 13 tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.

Xem và tải nội dung Quyết định tại đây.


Nguồn: Ban Chăm sóc NCT Trung ương Hội
Tin liên quan