Quyết định số 145/2017/QĐ-HNCT, ngày 26 tháng 4 năm 2017 về việc Thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam

Ngày đăng: 03/05/2017

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Quyết định số 145/2017/QĐ-HNCT về việc Thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam. Xem và tải nội dung Quyết định tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan