Quyết định số 126/2017/QĐ-HNCT , ngày 05 tháng 4 năm 2017 về việc Thành lập Ban chỉ đạo “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” giai đoạn 2017 - 2021

Ngày đăng: 03/05/2017

Ngày 05 tháng 4 năm 2017, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Quyết định số 126/2017/QĐ-HNCT về việc Thành lập Ban chỉ đạo “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” giai đoạn 2017 -2021. Xem và tải nội dung Quyết định tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan