Quyết định Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày đăng: 21/04/2017

Quyết định số 1533QĐ-TTg, ngày 02 tháng 8 năm 2016 về Phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020. Xem và tải nội dung Quyết định tại đây.


Nguồn: Ban Đối ngoại TW Hội
Tin liên quan