Quyền hiến mô, hiến bộ phận cơ thể người và hiến xác

Ngày đăng: 09/01/2015

Hỏi: - Ông Phạm Mạnh Hiến ở số 32/166, đường Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP Hải Phòng cùng một số người khác hỏi: “Đọc Báo Người cao tuổi, thấy có phong trào hiến tạng, hiến xác sau khi mất của NCT một số địa phương. Tôi cũng có ý nguyện hiến xác sau khi mất, đề nghị tòa soạn cho biết phải tiến hành thủ tục thế nào?”.

Trả lời: - Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 quy định:

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác. Những người này có quyền bày tỏ nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể, xác của mình sau khi chết với cơ sở y tế.

2. Khi nhận được thông tin của người có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể người, xác sau khi chết… cơ sở y tế có đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến có trách nhiệm sau đây:

a) Trực tiếp gặp người hiến để tư vấn về các thông tin có liên quan đến hiến, lấy mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết; các thông tin có liên quan về hiến xác.

b) Hướng dẫn việc đăng kí hiến theo mẫu đơn; thực hiện việc kiểm tra sức khỏe cho người hiến.

c) Cấp thẻ đăng kí hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết cho người hiến; thẻ đăng kí hiến xác cho người hiến.

Trường hợp muốn thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đăng kí hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết hoặc hiến xác thì người đã đăng kí hiến gửi đơn đề nghị thay đổi hoặc hủy bỏ đến cơ sở y tế hoặc cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến đã tiếp nhận đơn đăng kí hiến. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đăng kí hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết, hiến xác có hiệu lực kể từ khi cơ sở y tế hoặc cơ sở tiếp nhận và bảo quản xác của người hiến nhận đơn thay đổi hoặc hủy bỏ đơn đăng kí.

Báo Người cao tuổi