Quy định về xoá tên và công nhận lại hội viên

Ngày đăng: 22/09/2014

Hỏi: - “Điều lệ Hội NCT Việt Nam có Chương III, Điều 9 quy định về công nhận và xóa tên hội viên. Vậy mà từ Đại hội IV đến nay đã gần 3 năm mà chưa có hướng dẫn cụ thể, trường hợp thế nào thì xóa tên hội viên. Như chi hội tôi có hội viên 2 năm không tham gia sinh hoạt, thậm chí được mừng thọ cũng không đi. Đề nghị Báo Người cao tuổi cho biết những trường hợp nào phải xóa tên hội viên?”.

Nguyễn Ngọc Phiên

(167/448 thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội)

Trả lời: - Đại hội IV Hội NCT Việt Nam tổ chức ngày 11/11/2011, Điều lệ Hội NCT Việt Nam được in và phát hành tháng 4/2012, chỉ 2 tháng sau (6/2012) đã có Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội và Quy chế thi đua, khen thưởng Hội NCT Việt Nam. Tại mục 2, khoản b hướng dẫn việc xóa tên hội viên và công nhận lại hội viên cụ thể như sau:

Hội viên vi phạm Điều lệ Hội; vi phạm pháp luật đến mức phải xóa tên hội viên do tổ hội, chi hội xem xét, quyết định báo cáo BCH Hội NCT cơ sở. Người bị xóa tên thời gian ít nhất sau 1 năm, muốn được công nhận lại hội viên phải có đơn, được tổ hội hoặc chi hội (nơi không có tổ hội) xem xét, quyết định báo cáo BCH Hội NCT cơ sở.

Việc xóa tên hội viên, công nhận lại hội viên phải có trên một nửa số hội viên của tổ hội đồng ý. Nơi chưa có chi hội do BCH Hội NCT cơ sở xem xét quyết định xóa tên hoặc công nhận lại hội viên.

Báo Người cao tuổi