Quy chế làm việc việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng: 03/05/2017

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam ban hành Quy chế làm việc của  Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Xem và tải nội dung Quy chế tại đây.


Nguồn: Ban Tổ chức - Kiểm tra TW Hội
Tin liên quan