Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: Ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Ngày đăng: 22/05/2018

Vừa qua, UBND phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tổ 18, phường Tân Thịnh.

 

Các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tổ 18, phường Tân Thịnh

chụp ảnh lưu niệm với đại biểu đến dự Lễ ra mắt


Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tổ 18, phường Tân Thịnh được thành lập gồm 50 thành viên, trong đó có 5 thành viên trong Ban Chủ nhiệm, 70% thành viên trong độ tuổi từ 55 tuổi trở lên và 30% thành viên dưới 55 tuổi. Câu lạc bộ được chia thành các nhóm: nhóm trợ giúp về phát triển kinh tế; nhóm trợ giúp chăm sóc sức khỏe tại nhà thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu; nhóm phục vụ văn nghệ và quản lí vốn, tăng thu nhập phát triển kinh tế. Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình tốt, hoạt động phù hợp với NCT. Qua sinh hoạt, hoạt động giúp NCT, thành viên câu lạc bộ được nâng cao nhận thức; tổ chức chăm sóc sức khoẻ, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc người có hoàn cảnh neo đơn, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao… Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên NCT.

Đây là Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động nhằm tạo điều kiện cho NCT cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tiếp cận kiến thức về chăm sóc sức khỏe và tăng cường vai trò, sự đóng góp của NCT đối với xã hội. 

Tin, ảnh: Hồng Diệu