Phô-tô hộ khẩu làm thủ tục mừng thọ thế nào cho đúng

Ngày đăng: 30/06/2014

Hỏi: - Ông Nguyễn Ngọc Phiêu ở số 167/448 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội hỏi: “Vừa rồi, Tổ trưởng tổ  liên cơ thị trấn Yên Viên báo tôi phải nộp bản sao hộ khẩu để năm 2015 mừng thọ tuổi 80. Nhưng khi tôi đến nộp bản sao (kèm theo thư này) thì bà tổ trưởng không nhận và yêu cầu phải phô-tô cả quyển hộ khẩu mới hợp lệ. Đề nghị Báo Người cao tuổi hướng dẫn tôi cách phô-tô sổ hộ khẩu để làm thủ tục mừng thọ thế nào cho đúng?

Trả lời: - Luật NCT quy định: UBND xã phường, thị trấn phối hợp với NCT tại địa phương, gia đình của NCT tổ chức mừng thọ NCT ở  tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi trở lên. Hội NCT xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với UBND phường sở tại (nơi quản lí nhân khẩu, hộ khẩu thường trú) lên danh sách những người trong diện được mừng thọ năm sau, báo cáo để chuẩn bị ngân sách và tổ chức cho chu đáo. Để việc mừng thọ được thuận lợi, chính xác, những người trong diện được mừng thọ cần phô-tô hộ khẩu hoặc Chứng minh nhân dân nộp cho tổ trưởng, hoặc chi hội trưởng NCT.

Trường hợp của ông, chỉ phô-tô duy nhất 1 trang có tên ông là chưa đầy đủ, không xác định được địa chỉ thường trú, có thể xảy ra việc tổ chức mừng thọ nhiều lần cho một người tại nhiều địa phương khác nhau. Vì vậy, khi phô-tô hộ khẩu làm thủ tục mừng thọ ông cần phải phô-tô 3 trang bao gồm: Trang 2 (trang có số sổ hộ khẩu, họ tên chủ hộ, địa chỉ thường trú) và trang 3 (trang có thông tin về chủ hộ) cùng với trang có tên của ông.

Nguồn: Báo Người cao tuổi.